The discrete time Riccati equation related to the $H_\infty$ control problem

A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings 1992 American Control Conference (Chicago IL, USA, June 24-26, 1992)
Pagina's1128-1132
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit