The discrete time $H\sb \infty$ control problem with measurement feedback

A.A. Stoorvogel

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  29 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelSystems and control : 9th Benelux meeting, March 14-16, 1990, Veldhoven, The Netherlands
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijCentrum voor Wiskunde en Informatica
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit