The direct synthesis of adipic acid from cyclohexene and hydrogen peroxide by a continuous micro-flow process

M. Shang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

10819 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hessel, Volker, Promotor
  • Noël, Timothy, Co-Promotor
Datum van toekenning9 mei 2016
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4061-7
StatusGepubliceerd - 9 mei 2016

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit