The direct incorporation of micro-encapsulated phase change materials in the concrete mixing process

M. Hunger, A.G. Entrop, I. Mandilaras, H.J.H. Brouwers, M. Founti

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The direct incorporation of micro-encapsulated phase change materials in the concrete mixing process'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie