The dimension of an amoeba

Jan Draisma (Corresponding author), Johannes Rau (Corresponding author), Chi Ho Yuen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

Answering a question by Nisse and Sottile, we derive a formula for the dimension of the amoeba of an irreducible algebraic variety.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-23
Aantal pagina's8
TijdschriftBulletin of the London Mathematical Society
Volume52
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum22 okt 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 feb 2020

Citeer dit