The diffusion of carbon in non-stoichiometric carbides

W.J.J. Wakelkamp, F.J.J. Loo, van, B. Boelen, G.F. Bastin, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1485-1490
TijdschriftDiffusion and Defect Data. Part A, Defect and Diffusion Forum
Volume66-69
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit