The diffuse interface method with Korteweg approach for isothermal, two-phase flow of a Van der Waals fluid

A. Pecenko, J.G.M. Kuerten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The diffuse interface method with Korteweg approach for isothermal, two-phase flow of a Van der Waals fluid'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen