The diffraction of light by narrow slits in plates of different materials

H.F. Schouten, G. Gbur, T.D. Visser, D. Lenstra, H. Blok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The diffraction of light by narrow slits in plates of different materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science