The differential-difference equation $\alpha x f'(x) + f(x-1) = 0$

J.J.A. Beenakker

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  196 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Bruijn, Nicolaas , Promotor
  Datum van toekenning22 nov 1966
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit