The differences between problem-based and drill & practice games on motivations to learn

M. Deen, A.A.J. Beemt, van den, B.A.M. Schouten

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The differences between problem-based and drill & practice games on motivations to learn'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen