The difference-differential equation F'(x)=e\sp {ax+\beta}F(x-1), I and II

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  113 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)449-464
  TijdschriftProceedings of the Section of Sciences of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series A, mathematical sciences
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1953

  Citeer dit