The difference-differential equation $F'(x)=e^{\alpha x + \beta} F(x-1)$. I

N.G. Bruijn, de

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The difference-differential equation $F'(x)=e^{\alpha x + \beta} F(x-1)$. I'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde