The difference-differential equation $F'(x)=e^{\alpha x + \beta} F(x-1)$. I

N.G. Bruijn, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)449-458
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1953

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The difference-differential equation $F'(x)=e^{\alpha x + \beta} F(x-1)$. I'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit