The diameter effect in drag reduction

J. Vleggaar, W.R. Dammers, M. Tels

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The diameter effect in drag reduction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Physics

  Chemistry