The diagnostic yield of immediate postcryoablation biopsies of small renal masses

P.W.T. Beemster, I. Trias, F.J.W. Kate, ten, F. Algaba, H. Wijkstra, J.J.M.C.H. Rosette, de la, M.P. Laguna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The diagnostic yield of immediate postcryoablation biopsies of small renal masses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen