The diagnostic value of fetal fibronectin testing in clinical practice

Lisa Cornelissen (Corresponding author), Noortje H.M. van Oostrum, Daisy van der Woude, Christel Rollf, Martina M. Porath, S.G. (Guid) Oei, Judith O.E.H. van Laar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The diagnostic value of fetal fibronectin testing in clinical practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen