The development of demand elasticity model for demand response in the retail market environment

M. Babar, P.H. Nguyen, I.G. Kamphuis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The development of demand elasticity model for demand response in the retail market environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Economics, Econometrics and Finance