The development of a robot for paving floors with ceramic tiles

J.J.N. Lichtenberg

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings 20th International Symposium on Automation and Robotics in Construction ISARC
  RedacteurenG. Maas, F. Gassel, van
  Pagina's85-88
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit