The development of a mapping tool for the evaluation of building systems for future climate scenarios on European scale

J.M. van der Steen, A.W.M. Schijndel, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverijarXiv.org
Aantal pagina's21
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit