The development and the wearability assessment of cliff: an automatized zipper

M.Z. Baharom, F.L.M. Delbressine, M.J. Toeters, L.M.G. Feijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The development and the wearability assessment of cliff: an automatized zipper'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen