The development and evaluation of a positive psychological intervention aimed at increasing happiness of students

L.E. van Zyl, S. Rothmann Sr.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)628-628
TijdschriftInternational Journal of Psychology
Volume47
Nummer van het tijdschriftS1
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa
Evenement30th International Congress of Psychology (ICP 2012) - Cape Town, Zuid-Afrika
Duur: 22 jul. 201227 jul. 2012

Citeer dit