The determination of the pressure viscosity coefficient of a lubricant through an accurate film thickness formula and accurate film thickness measurements

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  46 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The determination of the pressure viscosity coefficient of a lubricant through an accurate film thickness formula and accurate film thickness measurements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie

  Chemische stoffen