The determinants of productivity growth in Dutch manufacturing, 1815-1913

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)223-246
Aantal pagina's23
TijdschriftEuropean Review of Economic History
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit