The design and implementation of a switched current neural network

H.J.M. Nijrolder

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Datum van toekenning1 jan 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1995

Bibliografische nota

Eindverslag.

Citeer dit