The degree of functions and weights in linear codes

S. Guritman, F. Hoogweg, J. Simonis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-102
TijdschriftDiscrete Applied Mathematics
Volume111
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit