The degree of cementhydration in concrete (2)

P.C. Kreijger

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 1978

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Bouwkunde, Laboratorium Materiaalkunde : rapport
VolumeM/78/07

Bibliografische nota

See also preliminary working report M/78/03 in which some fundamental aspects and 54 literature references are given

Citeer dit