The degradation of phenol in aqueous solution by pulsed corona discharges

W.F.L.M. Hoeben, E.M. Veldhuizen, van, H.A. Claessens, W.R. Rutgers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelBook of Abstracts of Workshop on Commercialization of Advanced Oxidation Technologies
Pagina's256-257
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit