The deformation behaviour of glass bead-filled glassy polymers

M.E.J. Dekkers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

563 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Heikens, D., Promotor
  • van der Vegt, Anne K., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning21 mei 1985
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1985

Citeer dit