The deflection of turbulent jets between bounding walls (II)

J.B. Alblas, H.G. Cohen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-288
Aantal pagina's18
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B: Physical Sciences
Volume67
StatusGepubliceerd - 1964

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The deflection of turbulent jets between bounding walls (II)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit