The d-d exchange interaction in the semimagnetic semiconductor ZnFeSe

A. Twardowski, H.J.M. Swagten, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 19th International Conference on the Physics of Semiconductors, Wroclaw, Poland, 1988
Pagina's1543-1546
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit