The cyclic queue and the tandem queue

O.J. Boxma, H. Daduna

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The cyclic queue and the tandem queue'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen