The crossover of job crafting between coworkers and its relationship with adaptivity

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
190 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The crossover of job crafting between coworkers and its relationship with adaptivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology