The critical offered load in variants of the symmetric shortest and longest queue systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The critical offered load in variants of the symmetric shortest and longest queue systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics