The critical attractive random polymer in dimension one

R.W. Hofstad, van der, A. Klenke, W. König

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)477-520
TijdschriftJournal of Statistical Physics
Volume106
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit