The correlation between mineralization degree and bone tissue stiffness in the porcine mandibular condyle

N.M.B.K. Willems, L. Mulder, J.M.J. Toonder, den, A. Zentner, G.E.J. Langenbach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The correlation between mineralization degree and bone tissue stiffness in the porcine mandibular condyle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Veterinary Science and Veterinary Medicine