The CoO-MoO3-gamma-Al2O3 : VI. Sulfur content analysis and hydrodesulfurization activities

V.H.J. Beer, de, C. Bevelander, T.H.M. Sint Fiet, van, P.G.A.J. Werter, C.H. Amberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

87 Citaten (Scopus)
84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The CoO-MoO3-gamma-Al2O3 : VI. Sulfur content analysis and hydrodesulfurization activities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie