The CoO-MoO3-Al2O3 catalyst. IV. Pulse and continuous flow experiments and catalyst promotion by cobalt, nickel, zinc, and manganese

V.H.J. Beer, de, T.H.M. Sint Fiet, van, J.F. Engelen, A.C. van Haandel, M.W.J. Wolfs, C.H. Amberg, G.C.A. Schuit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The CoO-MoO3-Al2O3 catalyst. IV. Pulse and continuous flow experiments and catalyst promotion by cobalt, nickel, zinc, and manganese'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie