The conversion of dimethylether over Pt/H-ZSM5. A bifunctional catalyzed reaction

C.W.R. Engelen, J.P. Wolthuizen, J.H.C. Hooff, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The conversion of dimethylether over Pt/H-ZSM5. A bifunctional catalyzed reaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Chemical Engineering