The contribution of static and dynamically varying ITDs ajd IIDs to binaural detection

D.J. Breebaart, S.L.J.D.E. Par, van de, A.G. Kohlrausch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The contribution of static and dynamically varying ITDs ajd IIDs to binaural detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Kunst en humaniteit