The contracting agent : concepts and architecture of a generic software component for electronic business based on outsourcing of work

A. Dijk, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

136 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van Hee, Kees M., Promotor
  • De Bra, Paul M.E., Promotor
Datum van toekenning19 nov 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0941-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Bibliografische nota

Proefontwerp.

Citeer dit