The contour plot method for noise reduction in digital video.

C.B. Dekker, A.J.E.M. Janssen, P.J. Otterloo, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The contour plot method for noise reduction in digital video.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen