The context of social capital: a comparison of rural and urban entrepreneurs in Uganda

G. Rooks, K. Klyver, A. Sserwanga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaties (SciVal)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The context of social capital: a comparison of rural and urban entrepreneurs in Uganda'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie