The conceptualization of team flow

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
965 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The conceptualization of team flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology