The complexity of finding arborescences in hypergraphs

G.J. Woeginger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-164
  TijdschriftInformation Processing Letters
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit