The combination of ascorbic acid derivatives/iron salts as catalyst for the oxidative drying of alkyd-based paints : a biomimetic approach

F. Micciche

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

637 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Linde, Rob, Promotor
  • van Benthem, Rolf A.T.M., Promotor
  • Ming, Marshall, Co-Promotor
Datum van toekenning19 sep 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2757-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit