The colloid chemistry of calcium aluminate hydrates

H.N. Stein

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel7th International Congress on the Chemistry of Cement, Paris 1980
Pagina's449-454
StatusGepubliceerd - 1981

Citeer dit