The Clareon intraocular lens: first clinical experiences

N. J. C. Bauer, C. A. Veldhuizen, T. T. J. M. Berendschot, R. M. M. A. Nuijts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-34
TijdschriftActa Ophthalmologica
Volume96
StatusGepubliceerd - mrt 2018

Citeer dit