The Cinderella game on holes and anti-holes

M.H.L. Bodlaender, C.A.J. Hurkens, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Cinderella game on holes and anti-holes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen