The chemistry of cycloheptatriene : Part X : photochemical shift of hydrogen in cycloheptatrienes

A.P. Borg, ter, H. Kloosterziel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The photo-isomerization of 7-deutero- and several phenyl-substituted cycloheptatrienes has been investigated.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-244
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The chemistry of cycloheptatriene : Part X : photochemical shift of hydrogen in cycloheptatrienes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit