The characterization of ZSM-5 : a physical, catalytic and spectroscopic study

J.G. Post

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  540 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • van Hooff, J.H.C., Promotor
  • Prins, Roel, Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning12 jun 1984
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit